Blog

8 NGUYÊN NHÂN GÂY NỨT CÔNG TRÌNH VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỨT RF134

Vì sao xảy ra nứt công trình? nứt công trình Nứt công trình là hiện tuợng phổ biến. Cấu kiện công trình bị nứt khi ứng suất trong cấu kiện lớn hơn sức bền của nó. Ứng suất gây ra bởi các ngoại lực như tĩnh tải, hoạt tải, gió hoặc chấn...

Read more...

NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP CHỐNG VÀ XỬ LÝ NỨT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Phần 1. Giới thiệu Biện pháp xử lý nứt hiệu quả Nứt công trình là hiện tượng rất phổ biến. Cấu kiện công trình bị nứt khi ứng suất trong cấu kiện lớn hơn độ bề của nó. Ứng suất trong cấu kiện gây ra bởi tác động của các ngoại lực như...

Read more...

BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI

Các cấu kiện công trình như tường, cột, dầm và bản sàn thường được làm từ các vật liệu các nhau như vữa, bê tông, thép vv, đều bị biến dạng đàn hồi do tác động của tải trọng theo định luật đàn hồi Hooke. Quy mô biến dạng phụ thuộc...

Read more...