Hệ sản phẩm chống thấm gồm có các gốc vật liệu như Polyurethane, Acrylic, Xi măng Polymer và Polyurea.