Dự Án: Trung Tâm Đổi Mới Sáng Tạo Quốc Gia

Dự Án: Trung Tâm Đổi Mới Sáng Tạo Quốc Gia


Portfolio Description
 • CHỦ ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA
 • Tổng thầu: Công ty Cổ phần Xây lắp Xuân Mai (XML)
 • Nhà thầu chính: Phan Nguyễn Company (PNC)
 • Nhà thầu phụ: Habohome
 • Hạng mục: Chống thấm sàn mái, nhà vệ sinh, ramp dốc tầng hầm…
 • Địa điểm thi công: KCN cao Láng Hòa Lạc
 • Diện tích thi công: ~ 11.000 m2
 • Thời gian thi công: 30 ngày
 • Thời điểm thi công: 2022
 • Vật liệu thi công: Chống thấm vật liệu màng khò nóng; Chống thấm vật
 • liệu Polyurethane gốc nước; Chống thấm vật liệu Xi măng Polymer;
Portfolio Details