Keo xây dựng gồm có các gốc vật liệu như xi măng, Epoxy, Polymer và các vật liệu khác.