Hệ sản phẩm chống ăn mòn gồm có các gốc vật liệu như Polyurethane và Polyurea.